Stomatološka protetika

Stomatološka protetika bavi se rehabilitacijom funkcije žvakanja i estetike te nadoknađuje razorene i izgubljene zube pri parcijalnoj i totalnoj bezubosti. To se postiže protetskim nadoknadama kao što su nadogradnja zuba, krunice, mostovi, parcijalne i totalne proteze (akrilatne i metalne) i dr. Zahvaljujući novim tehnologijama izrade protetskih nadoknada danas postoji široka paleta materijala i načina izrade, koje ne samo da zadovoljavaju funkciju izgubljenih zuba nego u potpunosti zadovoljavaju i estetsku funkciju za lepši osmeh i jače samopouzdanje.

Pre

Pre

Posle

Posle

Posle

Posle